Transparenta decizionala

Proiecte 2016
Proiecte 2015
Proiecte 2014
Proiecte 2013
Proiecte 2012
Proiecte 2011
Proiecte 2010
Raportare privind transparenţa decizională
Transparență decizională

Transparență decizională

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, supune dezbaterii publice proiectele de acte normative din meniul alăturat.

Puteţi trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ, supus dezbaterii publice, în termen de 10 zile de la data  publicării la  adresa  sugestii@msinf.ro

____________________________________________________


Informaţii de interes public

      Lista documentelor de interes public gestionate de MCSI

      Lista cu categoriile de documente produse / gestionate:
          - situaţie centralizatoare privind utilizarea instrumentelor de plată cu acces la
            distanţă
          - registrul furnizorilor de servicii de certificare pentru semnătura electronică
          - registrul furnizorilor de servicii de marcare temporală
          - registrul administratorilor de arhive electronice
          - registrul centrelor de date autorizate


      Modele documente administrative:

          - model cerere administrativă
          - model cerere audienţă
          - model reclamaţie administrativă - întârziere răspuns
          - model reclamaţie administrativă - răspuns negativ


  
   Formularul de reclamaţie administrativă conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public poate fi transmis pe adresa relatiicupublicul@msinf.ro sau depus la Registratura MCSI

      Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătamată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

  
   Rapoarte periodice privind activitatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională conform Legii 544/2001
       Raport
2015
       Raport de activitate 2014      
       Raport de activitate 2013

       Raport de activitate 2012


      Raportare privind transparenţa decizională conform Legii 52/2003

      Rapoarte privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul, prin Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, deţine o participaţie majoritară sau integrală (conform OUG nr. 109/2011)
       Raport pentru anul 2014
       Raport pentru anul 2013     
      
Raport pentru anul 2012


      Buletin informativ anual conform Legii 544/2001

____________________________________________________


Sursele Financiare, Bugetul şi Bilanţul Contabil

Surse financiare :

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informațională utilizează ca surse financiare exclusiv bugetul de stat.

Buget 2016

Buget 2016 APROBAT
Buget 2016 MCSI - TOTAL
Buget 2016 MCSI - APARAT PROPRIU

Notă de fundamentare a proiectului de buget 2016
Proiect Buget 2016

Proiect - Program Investitii 2016
Lista investitiilor pentru anul 2016

Fisa de proiect 1
Fisa de proiect 2

Fisa de proiect 3

Buget 2015

Bilant MCSI 2015 centralizat
Bilant 2015 - Aparat propriu
Executie Bugetara 2015
Buget 2015
Bilant 2015 - Trim 3
Buget 2015 - defalcat pe articole si alineate

Buget 2014

Buget 2014 - Sinteza
Buget 2014
Bilant 2014


Buget 2013

Buget 2013 MSI sintetic si detaliat
Buget 2013 Aparat propriu sinteza
Buget 2013 Aparat propriu detaliat
Buget 2013 - Sinteza
Buget 2013 - Total Rectificat
Bilant 2013

Buget 2012

Buget 2012 - sintetic si detaliat
Buget 2012 - MCSI aparat propriu
Bilant 2012

Situaţii cheltuieli salariale

Situaţii Plăţi

PLĂŢI AUGUST 2015     
Plăți  24-31 August 2015
Plăți  10-14 August 2015
Plăți  03-07 August 2015
Plăți  24-31 August 2015

PLĂŢI IULIE 2015


PLĂŢI IUNIE 2015

Plati 3 Iunie
Plati 8-12 Iunie
Plati 16 Iunie
Plati 22-26 Iunie
Plati 29 Iunie 


PLĂŢI MAI 2015

Plăți APRILIE 2015
Plăți MARTIE 2015
Plăți FEBRUARIE 2015
Plăți IANUARIE 2015


PLĂŢI 2014

Plăți DECEMBRIE 2014
Plăți NOIEMBRIE 2014
Plăți OCTOMBRIE 2014


Situaţii cheltuieli de capital
          
Situatie cheltuieli de capital 2012
          
Situatie cheltuieli de capital 2013

Execuție buget 2013 (fișier excel, 12 kB)
Execuție buget 2014 (fișier excel, 12 kB)
Executie Bugetara 2015

Achiziţii Publice


____________________________________________________


Strategia Naţională Anticorupţie

    -
Declaraţie de Aderare
    -
Plan sectorial de acţiune pentru implementarea SNA 2012 - 2015

____________________________________________________


Cooperare Internaţională


Acord între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică - aici - (doc Word, 54 KB)

Memorandum de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică - aici - (doc pdf, 170 KB)Căutare

SNEP-Ghiseul.ro

GiseulRo
09.08.2016 - Concurs pentru ocuparea a 10 posturi vacante din cadrul DGSI Data introducerii: 11 iulie 2016 12:22 Tip document: Anunţ
08.08.2016 - Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante din cadrul DGEAPJRU Data introducerii: 11 iulie 2016 11:56 Tip document: Anunţ
ANUNT DE PRESA Privind incheierea primei faze a proiectului Data introducerii: 5 aprilie 2016 10:11 Tip document: Anunţ
Statistica achizitii din domeniul lucrarilor de intretinere a drumurilor Data introducerii: 18 martie 2016 19:54 Tip document: Comunicat de presă
20.04.2016 - Concurs pentru Ocuparea a 8 posturi vacante din cadrul DGEAPJRU Data introducerii: 18 martie 2016 10:20 Tip document: Anunţ
Informare de presă Data introducerii: 15 martie 2016 18:26 Tip document: Comunicat de presă
Consultare publică privind rolul platformelor digitale Data introducerii: 15 martie 2016 16:55 Tip document: Comunicat de presă

GiseulRo
Link-uri utile